item6
item9

Blog

Home

Architectuur

Overjas

Contact

item3
item3a
item3b
item3h1

Link partners

item3g1

© 2012 JAS All Rights Reserved

item4
item11

Renoveren en uitbreiding Toermalijnschool | Emmen | 2014 | studie

ARCHITECTUUR

item5b

achtergrondinformatie: foto gemaakt door Jeroen Boersma

Praktische informatie

item3c2
TOERMALIJNaknop01
TOERMALIJNaknop02
TOERMALIJNaknop03
TOERMALIJNaknop04
TOERMALIJNaknop05
TOERMALIJNaknop11
TOERMALIJNaknop07
TOERMALIJNaknop08
TOERMALIJNaknop09
TOERMALIJNaknop10
item5

De Toermalijn is een school voor speciaal basisonderwijs in Emmen. Het naoorlogse gebouw aan de Sparrenlaan is een provinciaal monument. Bij scholen in ‘oude’ gebouwen rijst vaak de vraag: “gaan we dit gebouw updaten of gaan we elders een nieuwe school bouwen?” Stichting Mevrouw Meijer staat scholen die voor die vraag staan bij. D.m.v. ontwerpstudies krijgt de school, het bestuur en andere betrokken partijen een breed scala aan kansen die een update van een vaak karakteristiek gebouw biedt. In dat verband heeft JAS onlangs een ontwerpstudie gedaan voor de Toermalijnschool.

1 Alles wat geen monument is en qua energiegebruik en ruimte inefficiënt is wordt verwijderd.

2 Welke kansen biedt de omgeving? Beslotenheid en ruimte. Geborgenheid en avontuur.

3 Door een verdraaiing minder ganglengte en een beter oriëntatie op de zon.

4 Gezamenlijke functies centraal in de school, flexibel indeelbare klaslokalen en mogelijkheden om fluctuerende leerlingenaantallen op te nemen.

5 Demontabel en ‘droog’ bouwen t.b.v. efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid.

6 Energiebehoefte, energieambitie, energiegebruik, energievoorziening.

7,8,9 Heldere en modulaire opbouw, heldere organisatie van de school.

10 Uitstraling afstemmen op de wens van de school, passend bij het soort onderwijs.

Haalbaarheids-onderzoek

item3a1

Privacyverklaring

m1
item3b1